BuSer tarafından tasarlanıp yakma başlığı ecosteam’in üst kısmına monte edilmiştir. Böylece yakma havası sıcak olarak içeriye girmiş, max.Yanma verimi elde edilmiş ve montaj kolaylığı sağlanmıştır.
Devamı »
 
 
Buhar bir çok endüstri dalında kolay üretim avantajı nedeni ile yıllardır çok tercih edilen bir enerji türü olmuştur. Buharın kullanıldığı bir çok tesiste zaman, alan/yerleşim, verim/maliyet, personel, emniyet ve çalışma normlarına bağlı s...
Devamı »

BUSER BUHAR JENERATÖRLERİ

1.00 BUHAR JENERATÖRÜNÜN TANIMI :
Buhar Jeneratörü ; Doğal gaz ,Fueloil ,Motorin ve Katı yakıt yakacak şekilde dizayn edilmiştir . İşletme basıncı 8 Atü , Test basıncı 12 Atü olarak imal edilmiştir .

1.01 SERPANTİN :
Dik konumlu özel serpantin ; DIN 17175 ve 2248 e uygun olarak St 358 kalite 4,5 mm .kalınlığında çelik çekme borudan imal edilmiştir .

1.02 SERPANTİN BÜKÜMÜ :
DIN normlarına uygun olarak , çap ovalliği %10 nu geçmeyecek şekilde özel kalıplarla bükülmüştür .

1.03 YANMA HÜCRESİ :

Radyasyon tipi , brülör alev boyuna ve alev çapına göre , karşı basınçlı olarak tasarlanmıştır. Alev aynı hücrede geriye döndürülerek , tutuşmayan parteküller sekonder
hava ile karşılaştırılarak yanması sağlanmış olur , böylece yanma randımanı arttırılarak yüksek teknolojiye uyarlanmıştır .
İç serpantinde buharlaşacak su aşağıya inerken , yanmış gazlar yukarı çıktığı için , ters akım meydana getirilmiş , birim yüzeyden geçen ısı transferi ortalama 34.000 Kcal /m² ulaşılmıştır .
Serpantinler , iç içe geçirilmiş , vida şeklinde kıvrılmış , boru denetimden meydana getirilmiştir . Böylece sıcak gazlar , iç serpantinin iç yüzünden tabana doğru geçer , aynı hacimden geri gelir .
1. ci serpantin ile , 2. ci serpantin arasından geçer , tabandan geri döner , 2. ci serpantin ile zarf arasından geçerek bacaya gider . Böylece gazlara dört geçiş yaptırılarak yolları uzatılmış , tüm enerjileri alınmıştır .
Yanma hücresinin tavanı ve tabanı 1350 C ye dayanıklı özel bir reflektör malzemesi ile
kaplanmıştır . Yanma durduğu halde hücrenin sıcaklığı düşürülmemiş , yeniden püsküren yakıt yaklaşık 900 C lik ortamda hızla tutuşma sıcaklığına ulaştığı için ilk ateşlemelerde jeneratörün isli yanması önlenmiştir . Böylece islerle gaz yollarının tıkanması önlenmiş ve yüksek yanma verimi elde edilmiştir .
SONUÇ : İlk düğmeye bastığınız andan itibaren 3 dakikada buharınız kullanılmaya hazırdır

1.04 BUHAR JENERATÖRÜNDEKİ EMNİYET VE KUMANDA CİHAZLARI :

1.05 1. PROSESTAT :
Tek kademeli brülörlerde 1. ci memeye kumanda eder . Buhar basıncı istenilen değere gelince brülörü durdurur .

1.06 2. PROSESTAT ( EMNİYET ) :
1. ci prosestatın 0,5 Atü üzerine ayarlanır . 1. ci prosestat arızalı ise basınç yüklemeye devam eder . 2. ci prosestat devreyi açarak brülörü durdurur .

1.07 3. PROSESTAT :
Çift kademeli brülörde 2. kademeyi yakıp söndürür .

1.08 BUHAR TERMOSTATI :
Tek kontaklı dijital termostat işletme basıncındaki doymuş buhar sıcaklığının 20C üstüne ayarlanır ( 8 bar için 195 C ) ye ayarlanmıştır . 1. ci prosestat ve 2. ci prosestat arızalandı ise , yanma devam ettiği için buhar sıcaklığı ayarlanan değerin üstüne çıkınca devreyi açar, brülörü durdurur .

1.08 BACA GAZI TERMOSTATI :
Tek kontaklı dijital termostat 250 C ye ayarlıdır . 1. ci prosestat , 2. ci prosestat , buhar sıcaklığı termostatı arızalı ise yanma devam eder , baca gazı sıcaklığı ayarlanan değerin üzerine çıkınca devreyi açar , brülörü durdurur .

1.09 EMNİYET VENTİLİ :
Üretilen buharı dışarı atabilecek çapta seçilmiş , 10 Atü ayarlanmıştır .
1. ci prosestat , 2. ci prosestat , buhar termostatı , baca gazı termostatı arızalı ise buhar basıncı ayar edilmiş değerin üzerine çıkarsa açarak buharı termostatı arızalı ise buhar basıncı ayar edilmiş değerin üzerine çıkarsa açarak buharı dışarıya atar .

2.00 BUHAR JENERATÖRÜ MONTAJI :
Buhar jeneratörü , verdiği buharın kullanılacağı en yakın bir yere monte edilmelidir .
Buhar jeneratörü dreyninden , besi suyu pompası veya armatürlerinden akan suyun dağılmadan bir yer süzgeci yardımıyla kanalizasyona verilmesi gerekir .
İşletmenin ve bakımın kolaylıkla yapılabilmesi için etrafında yeterli boşluklar bırakılmalıdır
Kazan üstü ile tavan arasındaki mesafe ; içindeki serpantinin çıkarılmasını mümkün kılacak şekilde olmalıdır . Eğer bu mesafe yeterli değilse tavanda serpantinin çıkarılmasına yetecek kadar bir delik bırakılmalıdır . ( Kapak koymak vs. )
Buhar jeneratörünün bulunduğu yerdeki sıcaklık ; 3035 C yi geçmeyecek şekilde tavan veya taban seviyesinde yerleştirilmiş menfezlerle tabii havalandırma yapılmalıdır .
Buhar Jeneratörünün bulunduğu yerin sıcaklığının artmaması için ; jeneratör baca çıkışı , kondens tankı , buhar ve sıcak su boruları izole edilmelidir .
Cebri havalandırma sisteminde ; buhar jeneratörünün bulunduğu yerden hava çekmek
( aspirasyon şeklinde havalandırma ) tavsiye edilmez . Bu şekilde meydana gelen negatif basınç jeneratörün yanma verimini düşürür .

2.01 BUHAR JENERATÖRÜ VE BACA ÇAPLARI :
Buhar jeneratörü kapasitesi ve yaklaşık baca çapları tablosu .

Buhar kapasitesi ( Kg /h ) : 150 250 500 750 1000 1250 1500 2000
Kapasitesi ( Kcal /h ) :         90  150 300 450  600   750   900 1200
Baca çapı ( mm . ) :           250 250 300 300   350   350   400  450

Duman kanalında mümkün olduğu kadar 90 dirsekten ve " T " şeklinde bağlantılarından
kaçınılmalıdır . Açılı yapmak gerektiğinde 135 den az olmamalıdır . Yatay duman kanalı
uzunluğu ; baca yüksekliğinin 1/3 ünü geçmemelidir .
Duman kanalı uzun ise izole edilmelidir . Baca şapkası ; yanmış gazların çıkmasına mani
olamayacak şekilde tasarlanmalıdır .

2.02 ELEKTRİK BAĞLANTILARI :
Elektrik panosuna enerji alınan yerde ana sigorta gurubu ve kesici şalter konulmalıdır .
Kontrol ve kumanda panosu girişine kadar 3 faz , 1 nötr 380 volt enerji yeterli kesitteki bir kablo ile bağlanmalıdır .
Jeneratör yeterli kesitteki bir kablo ile topraklama plakasına bağlanmadır .

2.03 VOLTAJ VE FREKANS :
Kazan etiketindeki voltaj ve frekansla kendi voltaj ve frekansınızı kontrol ediniz . Devredeki voltaj ve frekansı ölçünüz , nominal değerden %10 dan az veya çok olmaması gerekir .

2.04 BUHAR JENERATÖRÜNDEKİ ELEKTRİK SARFİYATI ( Kw ) :
( Motorin ile çalışan )

Buhar jeneratörü
Tipi                    150  250 500  750  1000  1250  1500  2000
Fan motoru          1,1  1,5  1,5  2,2    2,2    2.2     3       4
Sirkülâsyon pomp 1,1  1,1  1,1  1,1    1,1    1,1     1, 1   4 ,1
Kumanda enerjisi  1      1    1     1      1       1       1        1
Toplam                3,2 3,6  3,6  4,3    4,3     4,3    5,1    6,1

2.05 KONDENS TANKI :

Tipi             150 250 500 750 1000 1250 1500 2000
Hacmi ( lt . ) 70  100 150 220 330   450   600   700

Kondens tankının su seviyesinin ; pompa emiş ağzından yüksekliği :
Kondens suyu sıcaklığı ( C ) : 50 60 70 80 90 100
Pompa emiş ağzından yüksekliği ( m . ) : 1,5 1,5 2 2,5 3 3,5
Kondens tankı su beslemesi , bakır şamandıralı flatör ile yapılmalıdır .

2.06 SU YUMUŞATMA CİHAZI :
Otomatik olarak , ters yıkama , rejenerasyon ve yıkama yapmalı .
Ham su girişinde 2030 mSS . basınç olmalı , ham su girişi 35 fr . sertliğini geçmemelidir .
Yumuşak su çıkışı 0,2 fr . sertliğini geçmemelidir .
Su yumuşatma cihazına sıcak su dönmemelidir . Bunun için kondens tankı girişine
mutlaka çekvalf konulmalıdır .

2.07 DOZAJ POMPASI :
Kireç taşı oluşmasını kesin önlemek için besi suyu pompası emişine , yeterli miktarda
CEFOPOL dozajlanmalıdır ( Yaklaşık olarak ilave edilen yumuşak suyun miktarına göre ; 1
ton 150 gram CEFOPOL )

 

Copright 2009 © www.buserjeneretor.com Tüm hakları Buser Jeneretor'e ait ve gizlidir. Web Tasarım : New Dizayn